משרד התחבורה ירושלים. משרד הרישוי

ועדת השרים לענייני ירושלים נותרה לפעול ומופקדת מאז בידי אחד מחברי הממשלה, ראשות הוועדה הופקדה בידי שרים שונים לצד סמכויותיהם בראש משרד ממשלתי אחר המשרד מנוהל בעזרת אגפים, רשויות וחברות ממשלתיות ומופקד על: ניהול התחבורה היבשתית מתבצע באמצעות מינהל היבשה הכולל את המפקחים על התעבורה, אגף תשתיות ופיתוח, אגף התחבורה הציבורית, אגף תכנון תחבורתי; אגף תנועה הכולל אחריות על תקינת הרכבים, רישוי נהגים ורכבים, יצוא ויבוא כלי רכב; מפקחת ומסדירה את תחום התעופה האווירית בישראל ואילו אחראית של חברות הספנות ופיקוח על נמלי הים, שלאחר רפורמה שנערכה בשנת 2004 מנוהלים על ידי חברות ממשלתיות; למשרד מסונפים גם , המספק שירותי חיזוי של מזג האוויר; ואגף הביטחון
המשרד הוקם במטרה לפעול למימוש ולקדם בעיר עדיפויות מיוחדות לפיתוח בנושאי משק וכלכלה אך עם הקמת המשרד הוקם מחדש בשמו הנוכחי

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נוסף לכך החל המשרד בבחינת תוכניות לשיקום שכונות ותיקות בעיר וקיים שיתוף פעולה עם מנהלת מבני הדת בעירייה להרחבת פריסתם של בתי הכנסת והמקוואות בעיר.

19
משרד הרישוי
בספטמבר 2013 שונה שם המשרד ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
בממשלה הוקמה גם ועדת שרים לענייני ירושלים, בראשות ראש הממשלה שמיר, ובתקופת פעילותו של המשרד התקבלו בה החלטות להגדלת מספר העולים המכוונים להתיישב בעיר, וכן אושרה הפקעת כאלף דונם בדרום מזרח העיר לשם הקמת שכונות מגורים
משרד ירושלים ומורשת
על תחום הבטיחות בדרכים אחראית משנת , עד אז הפעילות בתחום זה נעשתה במסגרת המינהל לבטיחות בדרכים שהיווה אגף במשרד כן אושרה בוועדת השרים הענקת מעמד אזור פיתוח א' לאזור התעשייה והוקם צוות משותף למספר משרדים ממשלתיים ולכוחות הביטחון בנושא העברת מחנות ו מפנים העיר לאזור התעשייה
ראש הממשלה עמד בראש המשרד מיולי 1992 ועד לביטולו כמו כן קודמו במשרד תוכניות להקמת מרכז ל בעיר, בו ייקלטו מדענים עולים ועל פי תוכנית רב-שנתית יהוו בסיס לקידום תשתית מחקרית בירושלים

משרד הרישוי

על שולחן הכנסת הונחו שתי הצעות חוק ממשלתיות מטעם המשרד בנוגע לאזור התעשייה עטרות.

משרד ירושלים ומורשת
משרד הרישוי
יעשו הכל כדי שתוציא מחדש רישיון פה ותתחיל לשלם אגרות ושיעורים על כל הסיפור מהתחלה, ראש קטן לקבלת האזרח, פשוט בושה וביזיון לרשויות כאלו
משרד הרישוי
בחודש מאי 1992 קיים המשרד טקס ציבורי שבו הוקראה הכוללת הצהרת אמונים לעיר כבירת ישראל הנצחית
המשרד השתתף בתוכניות לקליטת וגיבש תוכנית לקליטת רופאים עולים, בשיתוף ובתמיכת
משרד התחבורה שוכן בבניין ג'נרי בקריית הממשלה בירושלים ביחד עם משרד הכלכלה ומשרד התיירות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יחידות מטה אשר מספקות מידע ועבודות מטה עבור ומנכ"ל המשרד, בין השאר, אגף לייעוץ משפטי, אגף לתכנון כלכלי, אגף ביקורת ומינהל משאבי אנוש

משרד הרישוי

ביטול המשרד הובא לאישור הכנסת ביום 30 בדצמבר 1992, "הן מטעמים ענייניים הקשורים בנושאי ירושלים, והן מטעמי חיסכון".

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
במרץ 2013, עם הקמתה של הועברו סמכויותיו של המשרד ל, ששמו שונה ל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
לאורך תקופת פעילותו בממשלה ה-24 עמד בראשו ראש הממשלה והופקד על קידום ענייניו סגן השר לענייני ירושלים, חבר הכנסת
משרד הרישוי
כיום עומדת בראש המשרד השרה