חדשות לבנון. הפיצוץ בנמל ביירות

עם זאת, היומון הגרמני דיווח כי לפי שירותי ביטחון מערביים, החומר שאוחסן בנמל והתפוצץ נרכש בשנת 2013 בידי חזבאללה מ ב באותה תקופה הונהגה מיוחדת שלא התבססה כמקובל על כפיפות לאדון אלא על חכירה
רוב היבול מיוצא למדינות ערב, ובראשן , ו כמו כן הנציחה האמנה את המפתח העדתי של שנת 1932, ובהתאם לכך לחלוקת התפקידים בממשלת לבנון בהתאם לו, חלוקה אשר השתנתה רק בעקבות משנת 1989

לבנון

למחרת התפטרה שרת ההסברה, ולאחריה הודיעו שרים נוספים על התפטרותם.

הפיצוץ בנמל ביירות
מיליציית השיעית והמיליצה הפלסטינית פעלו בדרך כלל בהתאם לעמדת
הפיצוץ בנמל ביירות
אורכב מ- ב-15 January 2013
לבנון
התובע הלבנוני שניהל את החקירה הגיש בדצמבר 2020 כתב אישום נגד דיאב, ונגד שלושה שרים לשעבר
לאחר ב-, מנתה כ-22,000 יהודים, רובם התגוררו ב
בעקבות הפיצוץ חזר לפופולריות רבה השיר של "לביירות" لبيروت שנכתב כשיר אהבה לעיר ו בעקבות כמה ממתנגדי הממשלה התפטרו מה

לבנון

ב-30 באוקטובר הודיע ראש הממשלה על התפטרותו.

6
לבנון
חלק מתושבי האי אף שמעו את הפיצוץ
לבנון
אורכב מ- ב-7 June 2007
הפיצוץ בנמל ביירות
מצב זה השתנה באופן חד עם פרוץ , שהוביל ל, ושינה את שיווי המשקל ב האזורית