מענק קורונה הוצאות קבועות. קורונה

לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה, עסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון שקל יכולים להגיש בקשה לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות אולם, כפי שיובהר בהמשך, הקשר להוצאות הקבועות נשאר בכותרת בלבד ולכותרות בחקיקה — אין משמעות חוקית, כידוע ובפועל, בין הנוסחה לחישוב המענק ובין סכום ההוצאות הקבועות של העסק, הקשר מקרי בלבד
הגדרות לטבלאות: " מחזור עסקאות ב-2019" הוא המחזור שדווח למע"מ לפי חוק ב-2019 ניתן להגיש את המענק המיוחד הזה עד 30

ניתן להגיש בקשות למענקי יולי

אולם, המועד האחרון להגשת התביעה בעד אותם מענקים הוא 90 יום ממועד התחילה כאמור לעיל.

29
מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי
ההחלטה תהיה מנומקת ותינתן בכתב תוך 120 ימים
קורונה
הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה, אם הוגשה בקשה למענק בשנתיים האחרונות, ניתן להגיש בקשה מקוונת, היתר יוכלו להגיש בקשה בסניפי הדואר הפרוסים ברחבי הארץ
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)
הפרק קובע את הכללים לזכאות נישומים שונים במענק בתקופות הזכאות, בהתאם לנוסחה שנקבעה מפורשות בהוראת השעה
לעמדת רשות המיסים, כי המענק בא כדי לפצות על עלויות של "הוצאות קבועות" בלבד, אין כל תימוכין בלשון החקיקה עצמה: ה"הוצאות הקבועות" לא הוגדרו, לא נקבעה רשימה של ההוצאות המהוות "הוצאות קבועות" וחשוב לא פחות — הוראת השעה אינה קובעת תקרה למענק כך שלא יעלה על סכום ההוצאות הקבועות של העסק תשלום המענקים הנו חלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית" החדשה שפרסמו ראש הממשלה ושר האוצר, ובהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי נגיף קורונה החדש
זאת, ללא הסבר או נימוק כיצד הגיעה לחישוב הוצאות השכר הנחסכות ומדוע דחתה את חישוב החברה עסקים בטווח מ-40 עד 80 ק"מ מרצועת עזה, שהגישו תביעת פיצויים בשל שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון

בכל תקופת זכאות אפשר לקבל מענק, כלומר 7 פעמים כאמור כאן.

28
מענקי קורונה
מה הנפקות של "הוצאות קבועות" באשר לבדיקה הפרטנית של ההוצאות הקבועות, קבעה הועדה כי יש לדחות את עמדת הרשות, מאחר ותכלית החוק הייתה מתן מענק מהיר ויעיל ללא בחינת נתונים ספציפיים של כל עוסק
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)
הגם שאין להצדיק את השיהוי במתן ההחלטה, הרי שאין בכך כדי לקבל את השגתה על הסף
עד 400 אלף ש': המענק להשתתפות בהוצאות קבועות לעסקים יצא לדרך
לאחרונה אנו מקבלים פניות מלקוחות, שהגישו בקשה לקבלת מענק השתתפות בהוצאות הקבועות להלן: " המענק" , כי קיבלו דרישה מרשות המיסים לפירוט ההוצאות הקבועות של העסק, וכי לעמדת רשות המיסים, סכום המענק שהם זכאים לו לא יעלה על סכום ההוצאות הקבועות של העסק