הר נבו. הר נבו ומידבא 1.04.2013

כיוון התיאור של המפה הוא כלפי מזרח כלומר, כבר אצל אברהם מצאנו שקניין הארץ הוא כפול - על ידי ראיה ועל ידי הליכה ממשית, והוא איננו מוגבל על ידי הצמצום של ההליכה בפועל
אבל אחרי פעם פעמיים, אשכרה התחלנו להיות גאה להגיד שאנחנו מישראל מכאן, שהם סבורים שהארץ היא פחות או יותר כמו שהם רואים לפניהם

פרשת פינחס

אולם החלקים הקיצוניים שלה לא שרדו.

הר נבו ומידבא 1.04.2013
לא אוכל עוד לצאת ולבוא" שם , וייתכן שזוהי הוראת "למענכם" - במצבי, אין אני יכול להנהיגכם
פרשת פינחס
הכנסייה נבנתה לראשונה במחצית השנייה של המאה הרביעית
פרשת פינחס
ורוח הבהמה היורדת היא למטה לשאול? המסקנה של "היישוב היהודי בחברון" היא שהאמירה: "ולא ידע איש את קבורתו" איננה מתייחסת אל קברו אלא לתהליך פטירתו של משה
נכנסו עם קבוצה ומדריך, יוצאים בלי קבוצה ומדריך, למה ככה, איפה המדריך, תשאול קצר במשטרת הגבולות, המתנה מורטת עצבים של שעה לשאטל ובשעה 22:00 הצלחנו להיכנס לארץ המובטחת נחושתן, הר נבו ב-19 במרץ 2000, ביקר האפיפיור יוחנן פאולוס השני במקום במהלך מסעו לארץ הקודש ונטע בו עץ זית כסמל לשלום
On the highest point of the mountain, Syagha, the remains of a Byzantine church and were discovered in 1933

Mount Nebo

קברו של משה לא אותר.

25
הר נבו
הר נבו — רצפת הפסיפס בכנסיה הביזנטית
פרשת פינחס
בשנת 1963 נערכו חפירות נוספות בתוך הבזיליקה ובהמשך שוחזר הריצוף המקורי, הכולל שרידי רצפת מוזאיקה מתקופות שונות, שהקדומה שבהן היא רצפה המציגה צלב
Mount Nebo
האפשרות היחידה היא שמצרים של שבטי הצפון היא סביבת העיר בית-שאן, ושהתקופה המשויכת "כתקופת מצרים" מתרחשת בעבר-הירדן המזרחי, בעת שלטונם של המצרים בארץ