מור השקעות אזור אישי. ברומטר בית השקעות

לברומטר זיקה לנכסים פיננסיים של איילון קרנות נאמנות בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ אלו מוצרים פיננסיים שבדרך כלל מציעים סוכני ביטוח
ברומטר עשויה לקבל מהגופים המוסדיים הנ"ל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים פיננסיים או בקשר עם החזקתם, והיא עשויה להעדיפם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושל ברומטר אין זיקה אליהם אנחנו מנהלים קופת גמל אישית לפי תיקון 190, ומשווקים פוליסות חיסכון ללקוחות שלנו המעוניינים לרכוש אפיק חיסכון זה

ברומטר בית השקעות

.

13
ברומטר בית השקעות
לברומטר זיקה לנכסים פיננסיים של איילון קרנות נאמנות בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ
ברומטר בית השקעות
היתרון שלנו שהתמחותנו כספים והשקעות, ויש לנו מבט אסטרטגי על כלל תיק ההשקעות של הלקוחות
ברומטר בית השקעות
ברומטר עשויה לקבל מהגופים המוסדיים הנ"ל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים פיננסיים או בקשר עם החזקתם, והיא עשויה להעדיפם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושל ברומטר אין זיקה אליהם
רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות
אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי ניהול אישי קופות גמל והשתלמות, פוליסות חיסכון ברומטר מנצלת את היתרון היחסי שלה כבוטיק השקעות, ומציעה ללקוחות המנהלים אצלה תיקי השקעות, ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות IRA

ברומטר בית השקעות

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

30
ברומטר בית השקעות
קיבוץ גליל-ים הרצליה 4690500 טלפון: 09-9547470 דוא"ל: פקס: 09-9547479 קיבוץ גליל-ים הרצליה 4690500 טלפון: 09-9547470 דוא"ל: פקס: 09-9547479 ברומטר עוסקת בניהול ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות
ברומטר בית השקעות
קיבוץ גליל-ים הרצליה 4690500 טלפון: דוא"ל: פקס: 09-9547479 ברומטר ניהול השקעות בע"מ להלן — ברומטר עוסקת בניהול ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות
ברומטר בית השקעות
רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת

ברומטר בית השקעות

.

19
ברומטר בית השקעות
ברומטר בית השקעות
ברומטר בית השקעות