האם מותר להסתפר ביום העצמאות. יום העצמאות : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

ואם כן כל שכן לענין מנהג האבלות בימי ספירת העומר, שאשה אינה צריכה להזהר שלא להסתפר אבל מי שנראה בסדר, רשאי להסתפר ביום העצמאות בלבד, שאז השמחה מבטלת את מנהג האבלות הזה
ואמרו רבותינו תענית ל ע"ב , כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה תשעה באב במוצאי שבת — בגדים לתשעה באב בברייתא במסכת תענית, דף ל

מהלכות ספירת העומר ויום העצמאות

.

19
תספורת, גילוח הזקן, בימי הספירה : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ואנו סומכים על סברות אלה להקל, רק במקום צער גדול מאד, ורק בערב שבת וכדומה, וכפי שכתבנו בהלכה יומית, מאחר שבכל מקום בהלכה, בכלל איסור תספורת, נכלל גם גילוח הזקן
יום העצמאות : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
Nullification of Danger-Based Prohibitions Question: Last Friday, I was standing next to the stove in the kitchen
האם מותר להסתפר ביום העצמאות?
משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ
ולא יהא זה יותר ממי שנמצא תוך שלושים לאבלות, שיום פורים עצמו לא מפקיע ממנו האבלות להקל בתספורת
הלא בדור הקדמון, כולם גלחו את הזקן בימי העומר ורק בשנים האחרונים התחילו להחמיר בזה? בראש התנועה עמד ר' עקיבא, שהכריז על בר כוכבא כמלך, וגייס עשרים וארבע אלף תלמידים, אשר אמורים היו להרים את התורה בעם ישראל מה בין שערות א"ק לשערות ז"א ומטה הנה נחרדתי ממחשבתו של ישראליק יחי' כי אם אנו רואים בעינינו את כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מסתפר ביום ד אחרי חצות או בלילה נדמה מילתא למילתא וננהג כן בעצמנו נגד דברי המקובלים והזהר וכו' - ח"ו

תספורת, גילוח הזקן, בימי הספירה : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

וכן פסקו הגאונים: רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, רבי יצחק הרצוג, רבי צבי פסח פראנק, רבי ראובן כץ, רבי עובדיה הדאיה ורבי יעקב הדס, נשיאי הרבנות הראשית לישראל.

6
מותר להסתפר ביום העצמאות?
אולם ראוי מאוד להחזיק במנהג זה שנהגו בו אבותינו משנים קדמוניות, שלא לגלח את הזקן בימי הספירה, ובפרט יש להחמיר בזה עד ראש חודש אייר
האם מותר להסתפר ביום העצמאות?
הרב יצחק ניסים כתב מפורש להתגלח ולהסתפר
האם מותר להסתפר ביום העצמאות?
ראשית כל, משום שאין הכרח לומר ששמחה שיש באותו יום תגרום להפקעת מנהג האבלות שיש בו