בכי מר תשחץ. חמש הערים העתיקות בעולם

ולא יכעס ולא יתקוטט עם חבריו, ולא ידבר עליהם רעות, שמלבד האיסור שיש בכך, יש בזה גם סימן רע לשנה הבאה עי' מ"ב תקפג, ה לאחר אמירת הטוסט מרימים כוסית ושותים את כוסית הוודקה, ומיד לאחר מכן לוגמים מהזפיבון או נוגסים בזקוסון
בחודשים שבהם חלים החגים, מיד לאחר שבית הדין היה מקדש את החודש, היו יוצאים שליחים לכל קהילות ישראל להודיע אימתי נתקדש החודש ואימתי יחול החג שתייה רבה עלולה להביא את האדם לידי השתטוּת והתנהגות פרועה; שתייה מוגזמת עלולה לגרום לאיבוד ושיקול הדעת, לאיבוד ולהרגשה פיזית ונפשית רעה, אשר מתבטאת ב, ב, ב וב - ובעקבות כל אלה, מטבע הדברים, גם ב

פתגמים עבריים

יג - סדר האכילה יש נוהגים לאכול את הסימנים עוד לפני אכילת הלחם, אבל המנהג הנכון יותר, להקדים את הלחם.

28
קטגוריה:ירמיהו לא יד
ואנו מתפללים שיזכור ה' אותנו לטובה, ויפקדנו לישועה, וחותמים: "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, ברוך אתה ה' זוכר הברית"
משירי מאיר אריאל
ולכן מי שחש עייפות לאחר הסעודה, טוב שישן על מנת שיוכל ללמוד כראוי
קטגוריה:ירמיהו לא יד
צריכת האלכוהול הגבוהה היא בין הסיבות העיקריות לתופעה זו
שינויים רבים יש בתפילות עמידה של הימים הנוראים, והעיקרי שבהם, שבחתימת הברכה השלישית, אומרים 'המלך הקדוש' במקום 'הא-ל הקדוש' אבל אין לובשים את הבגדים היפים ביותר כמו בשאר החגים, מפני מורא הדין
ואם לא באו עדים במשך כל יום השלושים, התברר שאותו היום היה חול, והחג יחול למחרת מלכויות - כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות - כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה - בשופר" ר"ה טז, א

בְּכִי תַּמְרוּרִים

אולם בפועל אנו מקיימים את ראש השנה במשך יומיים.

7
מרר בבכי
כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַה'"
חמש הערים העתיקות בעולם
כמו בכל התורה, הצד ההלכתי תואם את הצד הרוחני, וכן מבואר בזוהר ח"ג רלא, א , שמפני חומרת הדין, ראו חכמים צורך להוסיף עוד יום, כדי שהדין יהיה כלול גם מרחמים ועל ידי כך יתמתק, שאם היה יום אחד בלבד, מרוב חומרת הדין, היה העולם יכול להיחרב
בְּכִי תַּמְרוּרִים
מנכ"ל הארגון בארץ הוא אלי ברקת
כתיב נוסח הפסוק לפי : כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו מנוקד נוסח הפסוק לפי : כֹּה אָמַר יְהוָה קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל בָּנֶיהָ כִּי אֵינֶנּוּ לגבי תקיעת שופר של היום השני, למנהג ספרדים אין מברכים 'שהחיינו'
על פי זה המליצה הגמרא שם לאכול בסעודת ראש השנה מאכלים שיש בהם סימן טוב לכל השנה, כרתי לסימן שיכרתו שונאינו, רוביא לסימן שירבו זכויותינו, תמרים לסימן שיתמו שונאינו וחטאינו, סלק לסימן שיסתלקו שונאינו, דלעת לסימן של ברכה, שהיא פרי ענק שגדל במהרה שו"ע תקפג, א כאשר אין אפשרות ללכת למקום מים, נוהגים לומר 'תשליך' ליד בור מים או מקווה

מרר בבכי

אכן, חרדה גדולה ונוראה ממלאת את ליבו של כל מי שנזכר באחריות העצומה שהטיל עלינו ה' אלוקינו לקיומו של העולם ותיקונו.

29
קטגוריה:ירמיהו לא יד
הארגון השפיע במהלך השנים על החלטות של ממשלות וכן של כינוסים דיפלומטיים בינלאומיים, ובכך קידם את מצבם של היהודים בארצות שונות בעולם
Chullin 16a
ליסבון, פורטוגל כשחושבים על טיסה לאירופה, פורטוגל, בהרבה מקרים, נדחקת קצת לאחור
קטגוריה:ירמיהו לא יד
הגבלות בחוק ערך מורחב — באנגליה, החל מהמאה ה-16 החלה הממשלה לאכוף חוקים שונים לגבי שתיית אלכוהול